၁ ညအိပ္ ၂ ရက္ခရီးစဥ္မ်ား

ျပည္-အ ေကာက္ေတာင္

 • ျပည္ေရႊဆံေတာ္ေစတီ
 • အေကာက္ေတာင္
 • ေရႊဘုံသာမုနိဘုရား
 • ေရႊမ်က္မွန္ဘုရား
 • သမိုင္းဝင္ရဟႏၱာ(၈၀)ေ႐ွးေဟာင္းသိမ္ေတာ္ဘုရား
 • ေမွာ္ဇာရႊာသေရေခတၱရာၿမိဳ႕ေဟာင္း

က်ိဳကၡမီစက္စဲ

 • က်ိဳကၡမီေရလည္ဘုရား
 • စက္စဲကမ္းေျခ
 • စစ္သခ်ိဳၤင္း
 • ေသမင္းတမန္ရထားလမ္းျပတိုက္
 • ကမာၻအႀကီးဆုံးေလ်ွာင္းေတာ္မူွဘုရားတစ္ဆူျဖစ္သည့္ဝင္းစိန္ေတာရေက်ာင္း
 • က်ိဳက္သလႅံဘုရား

ကဗ်ာဝကမ္းေျခ

 • ေလးမ်က္ႏွာဘုရား
 • ကဗ်ာဝကမ္းေျခ
 • က်ိဳက္ေကလာသေစတီ
 • ဆံေတာ္႐ွင္ေစတီႏွင့္စကားေတာင္ေစတီ
 • သထုံေရႊစာရံေစတီ
 • ဉာဏ္ေတာ္၁၈၀ျမင့္ေသာခပ္ရခပ္ယူ
 • ဘြဲ႔ေတာ္ရထိုင္ေတာ္မူဘုရားႀကီ

၂ ညအိပ္ ၃ ရက္ခရီးစဥ္မ်ာ 

ကယားျပည္နယ္ခရီးစဥ္(လြိဳင္ေကာ္၊ဒီေမာဆို)

 • ပေဒါင္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕ပန္ပက္ရြာ
 • ေတာင္ကြဲေစတီႏွင့္ၿမိဳ႕နာမ္ေစတီ
 • ေဒြးမယ္ေနာ္ရဲ႕ကန္ခုနစ္ဆင့္နဲ႔ေစတီပြင့္ကန္
 • ေငြေတာင္ဆည္
 • သဘာဝတိုင္းတည္ေနတဲ့ထီးဆဲခါေရတံခြန္
 • ေနာင္ယားကန္
 • လြယ္တမူသဘာဝလိူင္ဂူ

ပုဂံ-ပုပၸါးခရီးစဥ္

 • ပုဂံစြယ္ေတာ္ေလးဆူ
 • တန္႔ၾကည္ေတာင္
 • ေလာကနႏၵာေစတီေတာ္
 • အျခားတန္ခိုးႀကီးဘုရားေပါင္းမ်ားစြာ
 • ပုပၸါးေတာင္ကလာပ္
 • တုရြင္းေတာင္

သံတြဲ-ငပလီခရီစဥ္

 • ဘုရားသုံးဆူ
 • ဇလြန္ျပည္ေတာ္ျပန္ဘုရား
 • ရပ္ေတာ္မူဘုရား
 • ငပလီကမ္းေျခ

၃ ညအိပ္ ၄ ရက္ခရီးစဥ္မ်ာ

မနၱေလး-ျပင္ဦးလြင္-စစ္ကိုင္း-အင္းဝ

 • မႏၱေလး
 • မဟာျမတ္မုနိဘုရား
 • ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား
 • စႏၵာ မုနိဘုရား
 • မႏၱေလးနန္းတြင္း
 • ဦးပိန္တံတားႏွင့္ေတာင္သမန္အင္း

ျပင္ဦးလြင္

 • မဟာအ့ံထူးကန္သာျပည္ခ်စ္ဘုရား
 • တ႐ုတ္ဘုံေက်ာင္း
 • အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္
 • ပဲြေကာက္ေရတံခြန္
 • ဒီဇင္ဘာစေတာ္ဘယ္ရီျခံ

စစ္ကိုင္း

 • ဆြမ္းဦးပုည႐ွင္ဥမင္သုံးဆယ္
 • မင္းကြန္းပတိုးေတာ္ႀကီး
 • မင္းကြန္းေခါင္းေလာင္းႀကီး
 • ျမသိန္းတန္ေစတီ
 • မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးေစတီ

ေတာင္ႀကီး-အင္းေလး-ပင္းတယ-ထမ့္စမ္းဂူ

 • ေတာင္ႀကီးေမြေတာ္ကကၠဴ
 • ဟိုပုန္းထမ့္စမ္းဂူ
 • ေတာင္ႀကီးစူ႒မဏိေစတီ
 • ပင္းတယေရႊဥမင္လိူွင္ဂူ
 • ကုံလုံဆရာေတာ္ႀကီး႐ုပ္ကလပ္ႏွင့္လြမ္းေစတီ

က ေလာ

 • က ေလာႏွီးဘုရား
 • ေတာင္ႀကီးေစ်း
 • အင္းေလးကန္
 • ေဖာင္ေတာ္ဦးဘုရားေက်ာင္း
 • ယကၠန္း/ေငြထည္လုပ္ငန္း႐ုံမ်ား

၄ ညအိပ္ ၅ ရက္ခရီးစဥ္မ်ာ 

ထားဝယ္႐ွင္ကိုး႐ွင္ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ

 • ေလာင္းလုံကြၽန္း
 • Snokeling အေတြ႔အၾကံဳ
 • ေမာင္းမကန္ကမ္းေျခ
 • ေလာင္းလုံဘုတ္ကြၽန္း
 • စမ္းလွမ္းကမ္းေျခ
 • စန္းစေတာ္ကမ္းေျခ
 • တီဇင္ကမ္းေျခ
 • ထားဝယ္႐ွင္ကိုး႐ွင္
 • ေမ်ွာ္ရပ္ေစတီ
 • ေရႊေတာင္ဓားဘုရားႀကီး
 • ၂၄ေတာင္ရပ္ေတာ္မူဘုရားႀကီး
 • ေရပူစမ္း

ျမဝတီ-မဲေဆာက္-ဘားအံ

 • ဘားအံ
 • ဆႏၵာန္ဂူ၊ေကာ့ကြန္းဂူ၊ေက်ာက္ကလပ္
 • ရေသ့ပ်ံဂူ၊ဘုရင့္ညီဂူ၊ေကာ့ကေသာင္ဂူ
 • ေရႊရင္ေမ်ွာ္ဘုရား၊က်ဳံေတာ္ေရတခြန္
 • ဇြဲကပင္ေတာင္

ျမဝတီ

 • မိေက်ာင္းကုန္းဘုရား၊အဓိဌာန္ေအာင္ဘုရား
 • ျမဝတီညေစ်း၊ဦးေအာင္ေဇယ်နတ္ကြန္း
 • နဂါးလိူွဏ္ဂူႏွင့္ေရႊေက်ာင္း
 • Maggic mall
 • Lotous mall
 • Robinson ကုန္တိုက္
 • Speaial pass ျဖင့္ထိုင္းနိင္ငံမဲေဆာက္ၿမိဳ႕သို႔လည္ပတ္ျခင္း

အပတ္စဥ္ေသာၾကာေန႔ညႏွင့္ ဗုဒၶေန႔ ညတိုင္းPackage Tour မ်ားပုံမွန္ဝန္ေဆာင္မုွေပးေနပါသည္။